O nás

Naša spoločnosť umožňuje konverziu fyzických dokumentov do digitálnej podoby, čím sa zjednodušuje ich správa a uchovanie. Použitie špeciálnych skenerov umožňuje efektívne a rýchle prevádzanie dokumentov do elektronickej formy. Digitalizujeme.online je ideálna pre firmy a jednotlivcov, ktorí chcú bezpečne a prenosne uchovávať a spravovať svoje dokumenty. Služby Digitalizujeme.online zabezpečujú kvalitnú a spoľahlivú digitalizáciu, archiváciu a skartáciu dokumentov, čo vedie k úspore nákladov a jednoduchšiemu riadeniu dokumentov pre zákazníkov.


JUDr. Ľuboš Kačkovič CEO

Náš príbeh

Digitalizujeme.online vznikla pred piatimi rokmi ako malý podnik založený našim konateľom. Počas jeho kariéry v oblasti informatiky a archivácie dokumentov zistil, že existuje veľký nedostatok v službách digitálnej archivácie a správy dokumentov na Slovensku. Zistili, že veľa firiem a organizácií zápasí s nedostatkom priestoru a času na uchovávanie a správu svojich dokumentov.
Rozhodol využiť svoje znalosti a skúsenosti a založiť firmu, ktorá ponúkne moderné a efektívne riešenie na správu dokumentov. Získal finančné prostriedky a investoval do najmodernejších technológií pre digitalizáciu, archiváciu a skartáciu dokumentov. Digitalizujeme.online sa postupne rozrastala a získala si povesť spoľahlivej a kvalitnej spoločnosti na trhu s archivačnými a digitalizačnými službami.
Dnes má Digitalizujeme.online rozvinutú siet pobočiek po celom Slovensku a je považovaná za jednu z najlepších spoločností v oblasti digitalizácie dokumentov.
Digitalizujeme.online je dnes vnímaná ako spoločnosť, ktorá ponúka spoľahlivé, bezpečné a moderne riešenia pre uchovávanie a správu dokumentov.